ฮือฮา พบกุมารทอง-กุมารี 6 ร่าง อวัยวะครบ 32 ในงานล้างป่าช้า

  ฮือฮา พบกุมารทองและกุมารี 6 ร่าง อวัยวะครบ 32  ในพิธีล้างป่าช้าของมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอ...